ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 กองช่าง
     

 


   
 

นายวัชระ  คำแดง

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
  082-1497054  
     
 
นายธิตวัน  อรุณโน   นายชัยสิทธิ์  ทานกระโทก  
ผช.นายช่างโยธา   ผช.นายช่างไฟฟ้า
080-1504161   063-8905577
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 579852 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน