ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 แผนดำเนินงาน ประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 พ.ย. 2565    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 68
  18 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 135
  23 มี.ค. 2565    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน อบต.คลองเมือง พ.ศ. 2564 164
  18 มี.ค. 2565    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 154
  4 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 236
  4 พ.ย. 2563    แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 224
  1 มิ.ย. 2563    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 215
  30 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 213
  19 ธ.ค. 2561    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 223
  1 ต.ค. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1-2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - มีนาคม 2561) 218

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580022 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน