ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2567    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 15 ธ.ค. 66 35
  6 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค. 66 53
  4 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค. 66 47
  4 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ส.ค. 66 51
  5 มิ.ย. 2566    รายงานการประชุม สมันสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 22 พ.ค. 66 60
  6 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ทับ 2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566 76
  6 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2566 80
  9 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 94
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่15 ส.ค. 65 132
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยวามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 ก.ย. 65 111

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 634620 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน