ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ทับ 2566 วันที่ 20 ก.พ. 2566 10
  6 มี.ค. 2566    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 2566 7
  9 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 วันที่ 13 ธ.ค. 2565 20
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่15 ส.ค. 65 39
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ส.ค. 65 40
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยวามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 ก.ย. 65 39
  7 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 13 ก.ย. 65 38
  14 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 พ.ค. 2565 98
  31 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 9 พ.ค. 2565 99
  3 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 1 ก.พ. 2565 100

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 564563 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน