ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 พ.ค. 2565    เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปี 2565) 76
  1 มี.ค. 2565    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 101
  1 มี.ค. 2565    เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 103
  1 มี.ค. 2565    เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและมาชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 107
  3 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปีงบประมาณ 2565 131
  18 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 172
  14 ก.ค. 2564    จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 187
  18 มิ.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 179
  30 เม.ย. 2564    ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 185
  21 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 181

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 513411 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน