ITA อบต.คลองเมือง
E-service
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 มี.ค. 2567    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2566 25
  19 มี.ค. 2567    เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 21
  5 มี.ค. 2567    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567 20
  1 มี.ค. 2567    รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 27
  1 มี.ค. 2567    รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ. 2566 29
  1 มี.ค. 2567    แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 21
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 22
  20 ก.พ. 2567    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต. คลองเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567 24
  30 ม.ค. 2567    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 18
  15 ธ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โดยมีกีฬาทั้งหมด 7 ประเภท ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย เปตองหญิง เซปักตะกร้อ ขอเชิญชวนพี่น้องชาว 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 642935 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน