ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2566    เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" 1
  29 พ.ย. 2566    เรื่อง รณรงค์งดเผาต่อซังข้าวและฟางข้าว 1
  29 พ.ย. 2566    เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและกาป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 1
  8 พ.ย. 2566    ประกาศจัดตั้งศูนย์ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ oss 17
  1 พ.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29
  27 ต.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35
  26 ต.ค. 2566    ประกาศ รายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 32
  6 ต.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 37
  29 ก.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 37
  25 ก.ย. 2566    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 596069 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน