ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 2
  19 ม.ค. 2566    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2566(รอบที่1) ประจำปีงบประมาณ 2566 3
  16 ธ.ค. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนธันวาคม 2565(รอบที่1) ประจำปีงบประมาณ 2566 7
  1 ธ.ค. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2565(รอบที่2) ประจำปีงบประมาณ 2566 14
  22 พ.ย. 2565    ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 26
  16 พ.ย. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 28
  15 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมืองสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เชิญชมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง ตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จัก 30
  14 พ.ย. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 34
  11 พ.ย. 2565    ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 30
  1 พ.ย. 2565    ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 29

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 545290 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน