ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    รายละเอียดข่าว :

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (กองคลัง)   จำนวน ๑ อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กองการศึกษา ฯ  จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖ ,๐๘ 5629 7652 ตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่  26 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607151 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน