ITA อบต.คลองเมือง
E-service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานเลือกตั้ง อบต.
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา:www.khlongmueang.go.th
 
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราชจังหวัดนคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    รายละเอียดข่าว :

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    เอกสารประกอบ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ด้วยวิธิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 607107 คน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน